Vakoverstijgende projecten

In samenwerking met Diane Carp, docent drama, ontwikkel ik vakoverstijgende projecten voor het onderwijs. Beeldende vorming en drama worden geïntegreerd met lesstof van andere leergebieden. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen door het gebruik van kunstdisciplines leerstof beter kunnen onthouden. Niet door informatie uit het hoofd te leren, maar door inhoud te ervaren en zelf te interpreteren. (Hardiman, Rinne & Yarmolinskya, 2014)

In het voorjaar van 2017 ontwikkelden wij een schoolbreed project voor basisschool De Archipel op IJburg, in Amsterdam met het overkoepelende thema geschiedenis. Uit de tijdvakken van de canon kozen de leerkrachten een onderwerp waarop zij dieper in wilden gaan met de klas. In een periode van 6 weken voerden wij het project uit met alle 11 groepen van de school. Ik legde het proces en de filmpjes die in alle groepen gemaakt werden voor de school vast in een blogsite

In opdracht van de Bosbeekschool in Santpoort-Noord maakten wij het project Groei, bloei en vergankelijkheid met groep 8.