Publicaties

Tekenen in de wondertuin
Boekje gemaakt bij de lessenserie 
Tekenen in de wondertuin 
voor de Rosa Boekdrukkerschool in Amsterdam.

Juli 2019

De Zachte Atlas van de Mercatorbuurt
Publicaties bij community art project 
De Zachte Atlas van de Mercatorbuurt
Boek, ansichtkaart en poster 

Judith Zwaan
Januari 2013, 58 pagina's geïllustreerd

Wat is dàt nou weer? Actuele kunst in de beeldende praktijkles
Artikel in Kunstzone,
tijdschrift voor kunst en cultuur
in het onderwijs in Nederland.

Judith Zwaan en Noek Zwaan 
April 2011

cover_kunstzone     Kunstzone_4-2011 artikel Wat is dat nou weer – Actuele kunst in de beeldende praktijkles

Net als de kunst is de kunsteducatie in voortdurende ontwikkeling. In een tijd die wordt gekenmerkt door een veelheid aan nieuwe stijlen, stromingen, media en materialen worden docenten beeldend uitgedaagd hun vakinhoudelijke kennis, van beeldende techniek tot kunsteducatieve theorie, actueel te houden. Docenten ondervinden problemen bij het behandelen van actuele kunst, waardoor velen het onderwerp liever mijden. Wij onderzochten welke manieren een aantal docenten beeldend heeft gevonden om de actuele kunst in hun praktijklessen op het voortgezet onderwijs te integreren.


Actuele kunst in de beeldende productieve les in de bovenbouw van het VWO / J. Zwaan, N. Zwaan
Praktijkonderzoek
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten,
Master Kunsteducatie.

Judith Zwaan en Noek Zwaan
Juni 2010, 39 pagina's

cover-actuele-kunst-201001       Actuele kunst in de beeldende productieve les   

Onderzoek naar de praktijkkennis van docenten beeldende kunst en vormgeving met betrekking tot het onderwerp van actuele kunst in de beeldende productieve les. Met als deelvragen: Welk actuele kunst achten docenten in het voortgezet onderwijs geschikt om te behandelen of als uitgangspunt te nemen in hun lessen beeldende vorming en waarom? Welke didactische aanpak hanteren de docenten? Aan het onderzoek werkten vier docenten Beeldende kunst en vormgeving in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) mee. Onderzoeksinstrumenten die gebruikt werden zijn: ‘concept mapping’ en ‘stimulated recall’.


Gebouw(d) in West
Artikel in NWC De Ezel over het project 
Gebouw(d) in West, een schoolbreed 
kunsteducatief project over bouwen en 
architectuur met kinderen, ouders en team 
van de Sint Janschool in Amsterdam West.

Judith Zwaan
Zomer 2010

nulnummer-de-ezel1-copy     artikel De Ezel


Culturele diversiteit en geëngageerde cultuureducatie in het primair onderwijs
Literatuuronderzoek Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Master Kunsteducatie

Judith Zwaan
Juli 2009, 20 pagina's

Cover Culturele diversiteit en geëngageerde cultuureducatie in het primair onderwijs    Culturele diversiteit en geëngageerde cultuureducatie in het primair onderwijs

Scroll naar boven