Gebouwd in West

Gebouwd in West
Educatief project voor het primair onderwijs
Opdrachtgever: Sint Janschool, Dhr. J. Bakker
Ontwikkelperiode: september 2009 t/m januari 2010
Uitvoering: februari t/m juni 2010
Blog

giw (1)

Gebouwd in West is een schoolbreed project over bouwen en architectuur, ontwikkeld voor de Sint Janschool in Amsterdam West. Uitgangspunt was een kunsteducatief project te ontwerpen voor een hele school dat verbinding bevordert tussen leerlingen onderling en met hun school, tussen ouders en school, en tussen de school als gemeenschap en de buurt. Het thema Architectuur werd gekozen omdat bouwen alle kinderen aanspreekt, van kleuters tot groep acht, zowel jongens als meisjes, met alle culturele achtergronden. Welk kind heeft er nooit een hutje gebouwd of gefantaseerd over een kasteel of een droomhuis?

In een periode van vier maanden hebben alle 13 groepen (320 kinderen), aangepast naar leerjaar zes lessen gevolgd:

  • Inspiratielessen over bouwen en architectuur, waarbij allerlei facetten aan bod kwamen: wat doet een architect, wat is een geveltekening, hoe ziet de plattegrond van jouw huis er uit? Hoe zou jouw ontwerp voor een nieuwe school eruitzien? Met de kleuters werden met allerlei materialen bouwspelletjes gespeeld.
  • Daarna gingen alle groepen met papier-maché aan de slag. Na het bekijken van beeldmateriaal uit verschillende tijden en culturen en ook uit de nabije omgeving van de school, maakte ieder kind in vier beeldende lessen een reuzenbouwsteen. Deze werd in iedere groep uitgewerkt met een ander thema en een andere techniek, bijvoorbeeld ramen, torens en gevelstenen, met ruimtelijke constructies, reliëf, collage, tekst en schilderen. Daarbij werd ook uitgelegd dat één kant van de steen aan de binnenkant van een ruimte komt en de andere kant aan de buitenkant van de muur. Op de binnenkant van de bouwsteen verbeeldden de kinderen iets van zichzelf of hun thuiswereld, en aan de andere kant iets van buiten: school, de straat, de natuur, etc.
  • tot slot volgde een reflectieles waarin de kinderen van hun stenen een muur bouwden en de tijd kregen om het werk van de hele groep te bekijken. Kinderen konden vertellen over wat ze gemaakt hadden en vragen stellen aan elkaar.

Naast de lessen die alle groepen volgden waren er extra activiteiten: voor de ouders waren er voorafgaand aan de groepslessen workshops waarin zij een minibouwsteen maakten en zo in korte tijd het hele proces doorliepen zodat ze goed voorbereid waren op het helpen in de groepslessen. Ook de leerkrachten volgden een papier-maché workshop.

Na de lesweken volgde een bouwdag op het plein naast de school waar alle groepen op verschillende plekken even buiten konden bouwen met de bouwstenen. Er waren verschillende presentaties in de wijk: in de bibliotheek, Galerie MLB en Galerie Ei en een aantal etalages in de buurt waren alvast een aantal bouwstenen te bewonderen en werd de eindpresentatie aangekondigd. Flyers en posters werden door de buurt verspreid. Kinderen van groep 7 maakten onder leiding van een ouder een stop motion filmpje met bouwstenen. Een dvd over het project werd gemaakt door ouders, waarvan alle kinderen een exemplaar ontvingen aan het eind van het project. In het weekend voor de eindpresentatie was het doorgeven van de bouwstenen in een lange ketting door de straten naar de locatie Het Sieraad een evenement waar niet alleen kinderen en ouders maar ook buurtbewoners aan deelnamen.

giw-muur

Het project werd afgesloten met een eindpresentatie in het Atrium van het prachtige Amsterdamse School monument Het Sieraad. Daar werd van alle bouwstenen een gebouw van 6,5 x 7 x 3 meter in elkaar gezet, met daar in een zithoek en een tv met een korte film over het project en een presentatie van tekeningen die in de inspiratielessen waren gemaakt.

De hele school kwam er bijeen, er was een kleine theatervoorstelling en het gebouw werd officieel geopend. In de week dat het gebouw er stond kwamen buurtbewoners en andere geïnteresseerden kijken. Bezoekers konden reacties schrijven op kaarten die in de brievenbus in het gebouw gepost konden worden, RTV Noord-Holland maakte er een filmpje en er was een prijsvraag voor kinderen.

GIW Eindpresentatie in Het Sieraad S

Het oorspronkelijke blog van het project op de blogsite Posterous ging uit de lucht toen Posterous werd opgeheven, maar werd overgezet naar WordPress. Het moet nog worden aangepast maar al het beeldmateriaal is bewaard gebleven.

Naar het blog Gebouwd in West

Scroll naar boven