Projecten

Kunstprojecten op eigen initiatief of in opdracht. Het verbinden van mensen speelt een belangrijke rol bij ontwerp en uitvoering.